Rahsia Diri
home JASAD KEHIDUPAN ALAM ROH ARTIKEL


Perkara pertama untuk seseorang mendalami kefahaman ini ialah menerima hakikat bahawa setiap kejadian ada terkait dengan sesuatu yang lain. Samada ia kesan dari sesuatu yang telah dilakukan atau disebalik yang tidak dapat dijelaskan, kewujudan hukum perkaitan dan medan sebalik fizikal perlu diterima secara mutlak.

Ia dinamakan rahsia kerana bilangan mereka yang mengetahui masih terlalu sedikit dari mereka yang menyedari. Atas faktor pegangan dan tiada kesinambungan menjadikan Rahsia ini tidak terhubung ujudnya jurang antara logik sains dan pegangan agama.


Penafian :
Apa yang dinyatakan tidak merujuk kepada mana-mana kepercayaan, bangsa, adat atau konsep melainkan diterangkan secara jelas (jika ada). Ia tidak boleh dijadikan sebagai bahan rujukan atas apa-apa tujuan sekalipun. Penerbit tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesan yang bakal timbul berikutan sumber yang disediakan melalui laman ini.

Rahsia Diri